Free cookie consent management tool by TermsFeed

Ökad merförsäljning
& attraktionskraft

Många vill vara med i den gröna omställningen, men vet inte riktigt hur och på vilket sätt. Vi kan vara med och revolutionera Er verksamhet, oavsett om Ni verkar inom livsmedelsbutik, restaurang- eller hotellverksamhet.

Vi är idag branschledande, med flera ”världsrekord” i hållbarhet, såsom koldioxid-fotavtryck, minimal energiåtgång & vattenförbrukning mm.

Genom vår prenumerationstjänst får Ni tillgång till färska örter och sallader, från frö till färdig planta.
Detta berättar ni bäst till kunder & gäster, genom att placera odlingen på bästa publika plats.

Användningsområden

Hotall & Restaurang

Utveckla det kreativa köket och jobba med råvarornas fulla potential. Med en egen odling kan man ta fram innovativa smakupplevelser utöver det vanliga.

Satsa på en egen odling och förse köket med säsongsfria grönsaker!

Martin Wall, Fotografiskas stjärnkock och restaurangchef;

-Vi har höga krav på våra råvaror, så vi har undersökt flera leverantörer av hydroponiska odlingssystem, provtestat deras produkter och undersökt deras hållbarhetsåtgärder. Men när vi och Swegreen hittade varandra blev det som en match i himlen! Deras kunskap och teknologi är unik, både när det gäller att odla gröna grönsaker av högsta kvalitet men ännu viktigare när det kommer till energihushållning och hållbara produktionsmetoder. Genom vår Swegreen-odling har vi höjt vår leveranskvalitet och vårt utbud avsevärt.

Passande odlingslösningar: Saga

Butiksodling

Dubbla försäljningen av sallad och färska örter!

Genom att ha en egen butiksodling ökar ni butikens attraktionskraft och visar att ni är med på den gröna omställningen.

Erbjud Era kunder grönsaker med längre hållbarhet, bästa smak och med noll transporter.

Tomas Lundvall, Maxi Linköping;

– I min över 20-åriga detaljhandelskarriär har inget annat gjort så stort intryck på våra kunder. Den största fördelen för oss, som räknar allt i kundnytta, är att vi får enastående och hållbara produkter som vi kan erbjuda våra kunder som handlar på vår ICA Maxi.

Passande odlingslösningar: Freja eller Saga

Fastighetsägare

Många fastighetsägare har svårt att medverka till en mer hållbar verksamhet. Man jobbar med ESG frågorna, men det kan va svårt att omvandla i praktiken.

Genom att placera en egen odling i fastigheten är Ni med i den gröna omställningen och kan vara en aktiv fastighetsägare som styr till en mer hållbar verksamhet.

Med vår prenumerationstjänst är det enkelt att sätta upp ett samarbete med hyresgäst och oss på Swegreen.

Idag blir det mer och mer vanligt att fastighetsägare ställer hållbarhetskrav på hyresgästers verksamhet. Swegreen har bra lösningar för detta och vi hjälper till med att utfärda hållbarhets-certifikat som Ni kan använda för ESG-sammanställning mm.

Passande odlingslösningar: Freja eller Saga

Freja

Introducing Freja, our immense model that blends cutting-edge technology, climate mastery, and automation. Freja isn't just our largest – it's bold. Freja is designed for the larger supermarkets, and the trendsetter retailers with a potent business case.

Freja isn't just a cultivation platform; it's a statement. Unleashing a daily production capacity of approximately 450 crops (app.13 500 per month) – lettuce, leafy greens, and aromatic herbs and spices – within a compact 60m2 arena. You are offering your customers produce so fresh, it practically hums with vitality.

Take control, embrace sustainability, and seize your share of the future. By embracing Freja, you're not just growing; you're evolving and making a statement. Customers won't just visit your store; they'll have shopping experience. As you sow and harvest, we're your backstage crew, providing technical support, training through our Swegreen academy, and unwavering support.

Join us in this venture. Together, we'll craft your daily harvest. Our Cloud system, your co-pilot, will guide you every step of the way. Picture your customers enjoying pesticide-free, farm-fresh crops – no transportation, and a minimal environmental footprint. Let's cultivate a conversation and explore the horizon of climate-smart agriculture.

Golvyta
från 45 m²
Höjd
från 3.5 meter
Kapacitet
från 300 grödor (blandat sortiment)
Fun facts
Vi har 2 st patent-pending för denna odlingslösning.

Want to know more about Freja?
Contact us at: pierre.mohlin@swegreen.se

Saga

Prepare to meet Saga, our newest model and cultivation platform. The smallest, but our mighty flagship model – Saga defies size to bring a revolution in sustainability to smaller grocery stores, hotels, and eateries.

Imagine Saga as your key to the green revolution, tailored for those with a more compact footprint. In sizes Small, Medium, and Large, it's the door-opener to a new era in on-site cultivation. Even with limited space, you can now offer your customers a taste of locally grown, climate-smart salads and herbs, all year round.

With a floor space need of less that 6 m2 meters (5,6 long), the SAGA S delivers a delightful chorus of 68 crops (mix of lettuces & herbs) each day. Medium, stretching to 10 m2 meters, yields 89 crops per day. As for Large, extending to 12 m2 of floorspace (9,2 long), it brings forth an impressive 116 crops daily. All share a width of 1.3 meters and stand tall at 2.5 meters. Saga isn't just about growing greens; it's about growing greener tomorrows. It's an ode to sustainability, an ode to fresh flavor. As you sow, so shall you reap, and we'll be right there beside you, ensuring smooth sailing all the way.

Think of Saga as a piece of your sustainability puzzle. It's not just about flavor; it's about impact. With no transportation involved, pesticide-free produce, and an incredibly low CO2 footprint, Saga embodies the very essence of a green transition.

Golvyta
från 8 m²
Höjd
från 2.9 meter
Kapacitet
från 68 grödor
Fun facts
Vi har 4 st bransch/världsrekord i hållbarhet för denna odlingslösning.

Want to know more about Saga?
Contact us at: pierre.mohlin@swegreen.se

Introducing some of our SWEGREENS

The product of our cutting-edge Swedish innovation, we proudly present our Swegreens. Irresistibly delicious, these are no ordinary greens. They're a conscious choice that lets you rock the planet's health while treating your taste buds. Because let's face it, with Swegreens, you're not just eating – you're shaping the future and savoring every bite. We offer approximately 100 sorts of greens to choose from to our customers in smaller combinations of herbs and lettuces.

NOW, LET'S DIVE INTO THE FLAVORS OF OUR SENSATIONAL SWEGREENS

Crispy Lettuce

Green Oakleaf

Purple Oakleaf

Lettuce

Dill

Cilantro

Mint

Thyme

Basil Genovese

Red Basil

Garden Parsley